Diakonia Muzyczna
Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

Aktualności


Regulamin wycieczki do Zakrzowa

2013-06-18 23:31:50, komentarzy: 0

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.

 

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 

1.     Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

2.     Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.

3.     Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.

4.     Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

5.     Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

6.     Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.

7.     Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

8.     W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

9.     Przestrzegać godzin ciszy nocnej.

10.                       Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

11.                       Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. 

 

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

W  przypadku   naruszenia   przez   ucznia   punktu  11   zawiadamia   się   jego 

rodziców   (prawnych opiekunów)   oraz    dyrektora szkoły. 
Rodzice   (prawni opiekunowie)    zobowiązani   są   do    natychmiastowego

odebrania dziecka z wycieczki.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Własna strona internetowa za darmo - sprawdź